OPEN Call til MiD magasin nr. 48 – deadline 20. januar

Tema: Formidling af genstanden
Genstandene på museerne er en forudsætning for museernes eksistens. De er rygraden af museet i alle vores “søjler”: Vi indsamler, registrerer, konserverer, forsker i, fremviser, iscenesætter dem. De kan udstilles, tekstes og lyssættes på utallige måder og der kan opstå nye fortællinger om dem. Nogle genstande kan tåle, at gæsterne kommer helt tæt på, ja faktisk berører dem. Andre er skrøbelige og tåler hverken berøring eller lys, hvis de skal kunne holde til evig tid. Og endeligt så består museernes genstandssamlinger ikke “kun” af ting og sager. De genstande, vi arbejder med, kan også være kulturmiljøer, bygningsmasser eller naturlandskaber.

Hvorfor og hvordan bruger vi genstandene og deres materialitet i formidlingen og undervisningen på vores museer? 

Har du et formidlingsprojekt, en strategi eller en formidlingsmetode, om hvordan du/I bruger genstandene i formidlingen – hvis indhold og erfaringer, du gerne vil dele med dine kollegaer, så kan du bidrage med en artikel til MiD-magasinet nr. 48 der udkommer i april 2024.

Har du lyst til at bidrage med en artikel?
Hvis ja, så skriv et kort oplæg på max. 400 anslag, og send dette til Merete Essenbæk på mail: mees@msj.dk senest 20. januar 2024.

Scroll to Top