Indkaldelse til MiD generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2024
23. januar 2024 kl. 10.00-13.45
Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg
 
Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning v/ konstitueret formand Thea Højvang  
  3. Fremlæggelse af regnskab v/ Rikke Johansen Smidt, samt godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter
  7. Eventuelt

Forslag skal sendes til konstitueret formand, Thea Højvang, senest den 6. januar. Send til: kasserermid@gmail.com 
 
Program
kl. 10.00-10.30: Ankomst og kaffe/the
kl. 10.30: Generalforsamling
kl. 11.30: Frokost og netværk 
kl. 12.15-13.15: Guidet tur: Egypten – fra menneske til mumie med “live” mumificering – max 25 deltagere
kl. 12.45-13.45: Guidet tur: Egypten – besat af livet – max 25 deltagere
 
Det er gratis at deltage i arrangementet for medlemmer af MiD.
 
Tilmelding
Tilmelding: kasserermid@gmail.com senest 10. januar 2024
HUSK at angive om du vil deltage i den guidede tur, og om du har eventuelle allergier i forhold til forplejning. 

Scroll to Top