MiD Magasin

Skrivevejledning til MiD Magasinet

Tekst:
Skriv din artikel til det digitale MiD Magasin i Times New Roman, max 5000 anslag inkl. mellemrum. 
Skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand. Undgå at bruge kursiv, fed, indryk eller lignende. 
Marker nye afsnit med dobbelt linjeskift. 
Husk en fængende overskrift og mellemoverskrifter til dine afsnit. Der skal mellemoverskrifter i artiklen.
Lav en manchet eller indledning til artiklen på max 400 anslag som en appetitvækker til din artikel

Oplys dit fulde navn, din mailadresse samt arbejdstitel til orientering for magasinets læsere.
En side med billeder svarer til ca. 2500 anslag eller tegn (inkl. mellemrum). 
Som udgangspunkt fylder artiklerne til magasinet to sider eller ca. 5000 anslag + billeder og billedtekst 

typewriter, writing, text-5260667.jpg

Billeder:
Billeder siger, som det siges, ofte mere end tusind ord. 
Tænk derfor på illustrationsmuligheder fra begyndelsen, fordi tekstens fylde i den endelig opsætning skal afstemmes efter billedmaterialet. 

Billeder skal sendes som fil i format JPG eller TiFF i stor opløsning som mulig dvs. min 300 dpi. /750 kb /1500 x1000 pixels – men det afhænger helt af, hvor stort billedet skal være i magasinet.

Husk at aflevere billedtekster og fotografens navn sammen med artiklen (max 2 linjer).
HUSK at tjekke copyright og indhente evt. tilladelse til at vi må trykke billedet.

Deadline: meldes ud for det pågældende magasin

Billeder samt artikler sendes til Merete Essenbæk: mees@msj.dk

MiD-Magasins redaktion:

Merete Essenbæk  
mees@msj.dk
Tlf.: 65 37 07 71

Thea Højvang Rasmussen
Tlf.: 25 19 74 06
thea.hojvang@aalborg.dk

Pernille Mølgaard Andersen 
Tlf.: 61 22 66 03
pma@nathis.dk

Birgit Pedersen
Tlf.: 61 55 44 85
bp@aros.dk

MiD efterlyser to gange årligt artikelforslag til de pågældende temaer

– hold øje med MiDs Facebookside og denne hjemmeside.

Scroll to Top