Temadag: Etiske udfordinger

TEMADAG Etiske udfordringer og etiske fordringer i museumsformidlingen Der stilles i disse år større og større krav til museumsformidling og museumsundervisning, idet museer i stigende grad beskæftiger sig med kontroversielle eller følsomme emner som f.eks. krig, voldtægt, æresdrab, dyremishandling, ytringsfrihed og klimaforandringer. Disse emner vækker ofte stærke følelser hos børn, unge og voksne, og der kan optræde etiske dilemmaer i formidlingssituationen. Temadagen vil med afsæt i formidling af emnet krig klarlægge og diskutere etiske dilemmaer i formidlingen og undervisningen af følsomme emner, og hvordan disse emner kan og bør udfordre og opfordre museumsformidlere til at stille etiske fordringer, der er forbundet med at vække følelser hos de besøgende til at agere.

9. april 2014 kl. 10-16 – Nationalmuseet

Tilmeldingsfrist: 4. april på kasserermid@gmail.com

Pris: Deltagelse inkl. frokost er gratis for medlemmer (2014). Er du ikke allerede medlem, kan du tegne et medlemskab for 2014 i forbindelse med tilmeldingen og deltage gratis: 300 kr. Deltagelse i temadag for ikke-medlemmer: 350.

Yderligere information: Dorthe Godsk Larsen, dgl@oems.dk

Temadagen er arrangeret i samarbejde med Skoletjenesten, Koldkrigsmuseum Stevnsfort/Østsjællands Museum og Nationalmuseet.

Scroll to Top