Temadag i Aarhus:  Museernes værdi og bæredygtighed

MID præsenterer sammen med den Nationale Skoletjeneste til en ny Temadag, Aktivisme og undervisning, i Århus, på KØN . For dig, der arbejder med at formidle aktivisme på museer til børn og unge.
Hvorfor skal museer arbejde med aktivisme, og hvordan kan man arbejde med begrebet i undervisning? På denne temadag vil du blive præsenteret for forskellige museers perspektiver på aktivisme, og hvordan der bliver arbejdet med begrebet i udstillinger og undervisning.

Vi har snart i mange år arbejdet på at gøre museernes udstillinger og arrangementer målrettet til bestemte målgrupper, og i et desperat håb om at få mange besøgende og give de besøgende gode oplevelser. Vi har måske prøvet at lægge forskellige spor ind der både kan tilfredsdele børn, unge og voksne. Men hvad får de besøgende egentligt ud af museumsbesøget? Vi har selv nogle faglige ambitioner, publikum har nogle ønsker og endelig er der et politisk ønske om at fremme kulturel diversitet og respektere forskellige kulturers og samfundsidentiteter.

En ny dagsorden, der er blevet tydeligere i de seneste år, er bæredygtighed. Begrebet bruges både om kulturelle og sociale forhold, økonomi og miljø. Emnet bliver både rejst af museerne selv og af eksterne interessenter og mulige bevillingsgivere, men betyder det noget for museets besøgende, at museer også fokusere på bæredygtighed?  

I samarbejde med Den Gamle By, Aarhus Universitet og CBS vil vi på denne temadag give en unik mulighed for at reflektere over, hvordan museer kan styrke deres formidling og undersøge deres indflydelse på besøgende. Vi ser frem til en spændende dag med vigtige indsigter i museernes fremtidige udvikling.

Program

Kl. 9.30-10.00                                  

Ankomst og en kop kaffe/te

Kl. 10.00 -10.10                         

Velkomst og dagens program

10.10 – 11.00 

Har kulturel bæredygtighed betydning i og for museernes formidling?

Et diskussionsoplæg v/ Ane Hejlskov Larsen, professor i museologi, Aarhus Universitet.

Kulturel bæredygtighed supplerer de tre klassiske søjler med en fjerde dimension inden for den etablerede forståelse af bæredygtighed: økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Det er begrænset, hvad der findes af empiriske museumsstudier i kulturel bæredygtighed, og der findes slet ingen af skandinaviske museer.  Med baggrund i et nyt forskningsnetværks arbejde med betydningen af kulturel bæredygtighed for skandinaviske museer vil Ane Hejlskov Larsen diskutere, hvordan museerne kan arbejde strategisk med kulturel bæredygtighed i en formidlingssammenhæng.

11.00 – 12.00

Hvilken udbytte får de besøgende af museerne?

Martin Brandt Djupdræt, Overinspektør Den Gamle By, og Ph.d. studerende ved CBS.

Vi har en lang tradition for at måle tilfredshed ved museumsbesøg, og der arbejdes også meget med at lave det rigtige indhold til forskellige målgrupper. Men den refleksion muserne giver de besøgende undersøges ikke systematisk. Oplægget vil gennemgå nogle af de tiltag, der har været i Den Gamle By og på andre museer med at udvikle metoder, der undersøger de besøgendes syn på, hvilken værdi museumsbesøget havde for den enkelte.

Undersøgelserne er en del af en igangværende erhvervs-ph.d. om museer, identitet og værdi.

12.00 – 12.40 

Frokost

12.40 – 14.00 

Rundvisning i to udstillinger, der berører bæredygtighed (Godt Håndværk og Mad mere end et måltid) og introduktion til udstillingen Aarhus Fortæller

14.00

Tak for i dag!

Tilmelding til dagen sker på denne e-mail: henrik.sell@gmail.comsenest 10. november 2023

Det er gratis for MiD’s medlemmer. Pris for Ikke medlemmer er 200 kr.

Scroll to Top