Generalforsamling 27-02-2019

Generalforsamling og temadag 2019

i Foreningen Museumsformidlere i Danmark, Arsenalet i Viborg den 27. februar.

 Dagsorden og referat for Generalforsamling:

1) Valg af dirigent og referent
Rikke Johansen Smidt og Mie Ellekilde

2) Beretning v. Birgit Pedersen
Formandens beretning i stikord:
Farvel til Michael Gyldendal.
– Antal medlemmer, ca. 251 prs
Vi kæmper forstat med at fastholde og få nye medlemmer.
– Jakob Stig har meldt sig på banen som værende medlemskoordinator da der er et royalt roderi i systemet. Det er vigtigt at vores medlemmer tilknytter en mail tilknyttet til dem selv og husker at ændre oplysninger. Det er et privat abonnement
– MiD´s bogholder og kasserer, Tove Kusier er skiftet ud med en anden kasserer. Har man brug for noget der har med tilmelding/framelding kontaktes Jakob Stig mens pengesager foreløbig er Henrik Sell. Målrettet indsats for hvervning af nye medlemmer på institutioner, hvor MiD ikke er repræsenteret.
– For at skabe mere opmærksomhed og tiltrække nye medlemmer har bestyrelsen diskuteret at indføre en Årets Formidlerpris. Den uddeles første gang her på kommende formidlingsseminar. Der er indkommet 15 indstillinger. Kriterier, tilmelding osv kan findes på hjemmesiden.
Vi havde lovet at melde nominerede ud i efterårsmagasinet 2018. Det har dog taget lidt tid at arbejde konceptet ordentligt igennem.
– To magasiner udgivet i 2017:
Formidlingsstrategier (Marts ODM formidlerseminar)
Udenfor murerne (okt 2018)
2019: Det grænseløse museum (marts formidlingsseminar)
2019 Efterårsnummeret bliver i samarbejde Danske Museer og kommer til at handle om SoMe. I en to årig forsøgsordning sidder MiD med i en redaktørgruppe vedr. tidsskriftet Danske Museer. I må allerede gerne nu tænke på om I har artikler I kunne tænke jer at skrive om det emne.
Dette samarbejde er et forsøg på at spare penge på et af årets blade.

– En Temadage + GF 7. feb 2018 på Fængselsmuseet.
Temadag på Forsorgsmuseet i Svendborg
AFLYST pga. for få tilmeldinger
Det er anden gang og nu lader vi den ligge.

-Studietur til Warszawa 2018 var en succes – find den lille film om turen på MiDs FB.
Næste studietur går til Manchester sept/okt 2019

-Nordisk Netværk (NAME)
Må vi desværre stoppe pga. af kapacitet både økonomisk og manpower. Vi vil dog i det omfang det er muligt understøtte et netværk.

– ICOM CECA
MiD er en del af ICOM CECA og deltager aktivitet i aktiviteter. Michael Gyldendal sidder fortsat i CECA´s bestyrelsen (siden 2016) og vi håber han fortsat vil rapportere til MiD.

– Samarbejde med ODM om formidlerseminar, 2019
Medlemsrabat, 150 kr. Vi er med til at arrangere og laver fortsat magasin til seminar

-Facebook, nyhedsbrev (kvartal) og hjemmeside:
MiD´s facebook side vil blive brugt til orientering om temadage, relevante konferencer og stillingsopslag. Alles medlemmer opfordres til at dele på siden. Der vil blive udsendt et nyhedsbrev via mail hvert kvartal blandt andet med præsentation af nye medlemmer. MiD´s hjemmeside opdateres løbende, men skal primært bruges som visitkort til rekruttering af nye medlemmer og som base for gamle magasiner og referater. FB med jobopslag virker godt

3) Regnskab til godkendelse – GODKENDT
Gennemgang af regnskab og budget.
MiD Magasinet er den største udgiftspost. Vi håber at få denne nedbragt betydeligt, da Jakob Stig Nielsen har tilbudt at være husgrafiker.
Der skal laves en indsats for at få flere medlemmer og eventuelt andre måder at skaffe indtægter på.
Det opfordres at man genovervejer en målrettet indsats mod studerende
Opfordring fra generalforsamlingen om at ændre ordlyd/budskab på hjemmesiden, så flere kan se værdien i et medlemskab.
Medlemslisten tages ud af revisorjobbet, så forhåbentlig kommer der mere styr på denne del, der har været præget af rod.

4) Fastsættelse af kontingent
Der er stillet forslag om at hæve kontingentet med 50 kroner: godkendt

5) Indkomne forslag
Intet indkommet

6) Valg til bestyrelse
Birgit Pedersen og Mie Ellekilde er ikke på valg.
Rikke Johansen Smidt, Karen Bech Jessen, Merete Essenbæk og Henrik Sell er på valg: genvalgt.
Jakob Stig Nielsen er blevet opfordret til at opstille: valgt

– Bestyrelsen konstituerer sig således:
Formand: Birgit Pedersen
Næstformand og website/FB: Mie Ellekilde
Kasserer: Henrik Sell
Magasinansvarlig: Merete Essenbæk
Medlemsansvarlig og husgrafiker: Jakob Stig Nielsen
Suppleanter og Movers & Shakers: Karen Bech Jessen og Rikke Johansen Smidt

7) Eventuelt.
Rikke fortalte om den kommende temadag, som bliver den 11. September klokken 11-15 på Karen Blixenmuseet om den personbårne historie og hvad den betyder for os moderne mennesker.

Dagens program:

Dato: onsdag den 27.februar 2019
Generalforsamling klokken 10 til 11 (med mulig ankomst fra kl. 9.30)
Temadag klokken 11.00 – 15.00 (MiD byder på en sandwich undervejs)
Sted: Parolesalen på ”Arsenalet”, Kasernevej 8-10, 8800 Viborg

Scroll to Top