Generalforsamling 23-02-2021 – på Zoom

Referat af generalforsamling 23-02-2021 i MID – på zoom

Generalforsamlingen var krydret med korte oplæg ved formidlingsinspektør Jesse-Lee Costa Dollerup, Skoletjenesten i Museum Vestsjælland og publikumsudvikler Karen Bech, Trapholt

1) Valg af dirigent og referent
Ad. 1: Merete Essenbæk og Mie Ellekilde

2) Beretning v. næstformand Mie Ellekilde
Ad. 2: Året indledtes med generalforsamling 2020 på Trapholt med besøg i sanseudstillingen Sense yourself. Vi nåede at afholde Formidlingsseminar inden hele landet lukkede ned. Seminaret fik en rigtigt flot evaluering. MiD Magasinet Det grænseløse museum blev udgivet samtidig og blev vel modtaget og emnerne lå som altid op ad seminaret. MiD Seminaret 2021 er udsat til 2022, hvor vi vender STÆRK tilbage. Så ramte coronaen og derefter fulgte flere aflysninger. 31. august fik vi dog afholdt temadag om SoMe – Museernes brug af SoMe i undervisningen til børn og unge på SMK: Meget inspirerende med ca. 30 deltagere.

Efterårets temadag blev aflyst: Temadag om projekt Voyager – naturvidenskab og STEM-fag på museer og det var heller ikke muligt at afholde studietur.
Efterårets MiD Magasin blev gjort digitalt (alt var forskudt pga corona). Magasinets tema er farvet af corona og udkom forsinket. Vi er dog glade for at vi har haft mulighed for at prøve kræfter med den digitale løsning.

3) Regnskab til godkendelse
Ad. 3: Fremlagt og godkendt af generalforsamlingen

4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller, at vi bibeholder 350 kr.
Ad. 4: Godkendt
Budget 2021 fremlagt og godkendt.

5) Indkomne forslag
Ad. 5: Intet at bemærke

6) Valg til bestyrelse
Ad. 6: Merete Essenbæk, Karen Bech og Rikke Johansen Smidt på valg – alle ønsker at genopstille – er valgt
Henrik Sell og Jakob Stig Nielsen på valg som suppleanter – begge ønsker at genopstille – er valgt

7) Eventuelt.

Ad. 10: – Studietur i Danmark i efteråret? Om der er nogen, der gerne vil? Karen og Jakob. Museum Vestsjælland og Museum Sønderjylland er foreslået.

  • MiD Magasinet er denne gang elektronisk og har kode på. Forslag: at medlemmer kan komme med på online seminar med skribenter fra bladet – som noget specielt for medlemmer. Der er opbakning til, at vi fjerner koden.
  • Clubhouse initiativ v/ Jakob – MiD sætter på facebook.

Scroll to Top