Temadag: Genstande og materialitet i undervisningen

Hvornår: 18. april 2024 kl. 9.30-15

Sted: Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk

Tilmelding: Skoletjenesten – senest den 11. april 2024. Deltagelse er gratis, men ved udeblivelse opkræves gebyr på 300 kr.

Genstande er en forudsætning for museernes eksistens; det er dem, vi samler ind og laver udstillinger om og med. De kan være ægte, kopier, rekonstruerede eller uægte; nogle står frit fremme, mens andre ikke må røres ved. På temadagen undersøger vi, hvorfor og hvordan vi bruger genstande og deres materialitet i undervisningen på museerne?

Program: 

Kl. 9.30  Velkomst med kaffe/the, brød ved MiD og Skoletjenesten

Kl. 10.15  Oplæg med workshop: Genstandsbaseret undervisning på Statens Naturhistoriske Museum ved Karsten Ølgaard Madsen, værtskoordinator og underviser på Statens Naturhistoriske Museum. Han vil beskrive den pædagogiske og didaktiske praksis på Statens Naturhistoriske Museum, hvor autentiske metoder og genstande er en vigtig del af undervisningen. Med kranier og biller vil Karsten vise, hvordan der arbejdes med genstande i undervisningen, og hvilke overvejelser museet gør sig i forhold til at bruge genstande i undervisningen.

Kl. 11.15 Oplæg: Malerier er mere end flade motiver ved  Sally Schlosser Schmidt, museumsinspektør på Museum Sønderjylland. Hvornår har du sidst kigget på bagsiden af et maleri? Ligesom med alle andre museumsgenstande, så gælder reglen ’nok se – ikke røre’ for kunstgenstande. Derfor må eleverne som regel betragte dem på behørig afstand. Særligt for malerier og billeder betyder det, at værket let reduceres til alene at være et fladt motiv. I oplægget vil der være fokus på kunstens materialitet som fysisk genstand og på, hvordan et materielt blik kan skærpe vores opmærksomhed og forståelse for denne genstandstype. Oplægget tager udgangspunkt i Sally Schlosser Schmidts tidligere arbejde med guldalderkunst, og der indgår eksempler fra formidlingen i den aktuelle udstilling om Franciska Clausen.

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13 Oplæg med workshop: Hvordan kan genstande bruges i undervisningen på et kulturhistorisk museum? ved Marlene Kramm, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Museum Vestsjælland. Marlene Kramm vil fortælle om, hvordan de i undervisningen på Museum Vestsjælland bruger genstande på de kulturhistoriske museer. Gennem forskellige praktiske øvelser vil vi få indblik i, hvordan genstandene kan bruges til at understøtte en undersøgende, sanselig og problematiserende tilgang til historie. Efter hver øvelse vil der være tid til refleksion.

Kl. 14 Samskabende workshop: Hvordan kan vi bruge genstande i undervisningen på tværs af de tre fagligheder? Kan vi blive inspireret af hinandens metoder og tilgange i brug af genstande i undervisningen?

Kl. 15 Tak for i dag og kom godt hjem

Temadagen afholdes i samarbejde med Skoletjenesten videnscenter for eksterne læringsmiljøer

Scroll to Top